Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

220px-Globespin

Ești aici: Acasa ȘCOALA NOASTRĂ DESPRE NOI Scoala noastra Cine suntem? Strategii educationale

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2012 - 2016

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

 2012 - 2016

  

DIAGNOZA

VIZIUNEA

MISIUNEA

ŢINTE STRATEGICE

OBIECTIVE STRATEGICE

PLANURI OPERAŢIONALE

 

 

DIAGNOZA

 

  1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII ŞCOLARE:

 

Denumirea Şcolii: Şcoala Gimnazială nr.1 Perişoru

Adresa: Strada Parcului , nr.8, localitatea Perişoru, judeţul Călăraşi

Orarul şcolii: 8.00-19.00 (două schimburi)

Limba de predare: Limba română.

Şcoala are în subordine alte două unităţi de învăţământ, structuri:

         Şcoala gimnazială nr.2 (situată în localitatea Tudor Vladimirescu) şi Şcoala primară nr.1 (situată în cartierul Perişoru-Gară)

 

  1. REPERE GEOGRAFICE:

                            Şcoala Gimnazială nr. 1 este situată în centrul comunei Perişoru, strada Parcului nr.8, lângă Biserica ortodoxă  ,,Adormirea Maicii Domnului”.

                            Şcoala Gimnazială nr.2 este situată în satul Tudor Vladimirescu, sat arondat comunei Perişoru.

                            Şcoala Primară nr.1 este situată în apropierea Centrului de plasament «Sfîntul Ştefan» din cartier Perişoru-Gară.

  

  1. REPERE ISTORICE:

  Comuna Perişoru este situată în partea de sud-est a Câmpiei Române şi în nord-estul judeţului Călăraşi, în apropierea drumului naţional, a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa şi a căii ferate Bucureşti – Constanţa.

        In anul 1927 a luat fiinţă şcoala, formată dintr-o singura clasă şi o cancelarie. Cel dintâi învăţător cunoscut din arhivele şcolii a fost domnul Dumitru Prahoveanu.

        In anul 1936 se inaugurează noul local al şcolii care cuprinde două săli de clasă şi o cancelarie.

       Din anii 1946 – 1949  în urma reformei invăţământului, în şcoală au început să funcţioneze şi clasele V – VIII.

       În anul 1959 se trece la învăţământul obligatoriu de 8 clase.

Între anii 2003-2007 şcoala a funcţionat şi cu o clasă de şcoală de arte şi meserii pe profil „Silvicultură”.

În prezent învăţământul de stat din comuna Perişoru cuprinde:

$1·         Şcoala Gimnazială nr.1

$1·         Şcoala Primară nr.1 (cartier Perişoru-Gară)

$1·        Şcoala Gimnazială nr.2 (sat Tudor Vladimirescu)

  

  1. RESURSE UMANE

PERSONALUL UNITĂŢII:

$1      Personal didactic (actualizat 2014)

- nr. cadre didactice – 32 ( 24 titulari ai școlii)

- nr. cadre didactice cu gradul I – 13

- nr. cadre didactice cu gradul II - 6

- nr. cadre didactice cu definitivatul - 10 

- nr. cadre didactice debutanţi – 3

- nr. cadre didactice suplinitori necalificați cu studii superioare – 2

 $1      Personalul didactic auxiliar si nedidactic:  

           - auxiliar – 2,75, din care:

- administrator financiar -0,25

- secretar sef, secretar – 1,5

- bibliotecar – 0,5

- administrator patrimoniu – 0,25

 

$1-          nedidactic – 4.75, din care:

-muncitori – 0,75

-  ingrijitori – 4

 

Posturi ocupate (anul şcolar 2012-2013)

- posturi didactice – 36,37

- posturi didactice auxiliare – 2,75

- posturi nedidactice – 4,75

 

Posturi ocupate (anul şcolar 2013-2014)

- posturi didactice – 36,43

- posturi didactice auxiliare – 2,75

- posturi nedidactice – 4,75

 

Posturi ocupate (anul şcolar 2014-2015)

- posturi didactice – 36,37

- posturi didactice auxiliare – 2,75

- posturi nedidactice – 4,75

 

 $1      Elevi – anul şcolar 2012-2013

 

NR.

DENUMIRE

 

NR

NR

CL PREG

 

    ANUL I

 

    ANUL II

 

    ANUL III

 

    ANUL IV

 

CRT

UNITATE SCOLARA

 

CLASE

ELEVI

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

         

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

CLASE

ELEVI

1

Ş. G. NR.1 PERIŞORU

TOT GENERAL

20

480

                   
   

INV.PRIMAR

11

246

2

30

2

53

3

61

2

53

2

49

   

INV.GIMNAZIAL

9

234

   

2

54

3

70

2

53

2

57

                             

2

Ş. P. NR.1 PERIŞORU

TOT GENERAL

1

17

                   
 

simultan P, I, II

INV.PRIMAR

1

17

 

8

0.5

7

0.5

2

       
                             
                             

3

Ş. G. NR.2 PERIŞORU

TOT GENERAL

6

84

                   
 

simultan I - III

INV.PRIMAR

2

37

 

7

0.5

8

0.5

10

0.5

4

0.5

8

 

simultan II - IV

INV.GIMNAZIAL

4

47

   

1

13

1

10

1

13

1

11

                             
                             
 

TOTAL INV PRIMAR

 

14

300

2

45

3

68

4

73

2.5

57

2.5

57

 

TOTAL INV GIMNAZIAL

 

13

281

   

3

67

4

80

3

66

3

68

                             

A

TOTAL ŞCOLI

 

27

581

2

45

6

135

8

153

5.5

123

5.5

125

 

 

PLAN DE SCOLARIZARE ÎN AN SCOLAR 2013 – 2014

 

 

NR CRT

DENUMIREA UNITATIII SCOLARE

CLASA PREG

CLASA I

CLASA a II-a

CLASA a III-a

CLASA a IV-a

CLASA a V-a

CLASA a VI-a

CLASA a VII-a

CLASA a VIII-a

TOTAL

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PERISORU

2

48

2

37

2

51

3

67

2

57

2

57

2

49

3

64

2

52

20

482

2

SCOALA PRIMARA NR. 1 PERISORU

   

0,5

11

0,5

7

                       

1

18

3

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PERISORU

 

5

0,5

7

0,5

8

0,5

10

0,5

3

1

9

1

11

1

10

1

13

6

76

 

TOTAL SCOLI

2

53

3,00

55

3,00

66

3,50

77

2,50

60

3

66

3

60

4

74

3

65

27

576

 

 

NIVEL INVATAMANT

Nr. Clase

Nr. Elevi

Medie elev

INVATAMANT PRIMAR

14

311

23,04

INVATAMANT GIMNAZIAL

13

265

20,38

TOTAL GENERAL

27

576

21,74

 

  

PLAN DE SCOLARIZARE AN SCOLAR 2014 – 2015

 

 

NR CRT

DENUMIREA UNITATIII SCOLARE

CLASA PREG

CLASA I

CLASA a II-a

CLASA a III-a

CLASA a IV-a

CLASA a V-a

CLASA a VI-a

CLASA a VII-a

CLASA a VIII-a

TOTAL

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

Nr. Clase

Nr. Elevi

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PERISORU

2

51

2

52

2

37

2

51

3

69

2

58

2

53

2

47

3

63

20

481

2

SCOALA PRIMARA NR. 1 PERISORU

       

0,5

11

0,5

8

                   

1

19

3

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PERISORU

1

10

0,5

6

0,5

7

0,5

7

0,5

10

   

1

9

1

11

1

11

6

71

 

TOTAL SCOLI

3

61

2,50

58

3,00

55

3,00

66

3,50

79

2

58

3

62

3

58

4

74

27

571

 

NIVEL INVATAMANT

Nr. Clase

Nr. Elevi

Medie elev

INVATAMANT PRIMAR

14

319

23,63

INVATAMANT GIMNAZIAL

12

252

21,00

TOTAL GENERAL

26

571

22,39


  1. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 

           Resurse materiale: Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 4 clădiri situate pe raza comunei Perişoru, unităţile şcolare având în dotare:

- 4 corpuri de clădiri;

- 19 săli de clasă;

- 1 laborator - fizică, chimie;

- 1 laborator informatică;

- 1 sală de educţie fizică şi sport;

- biblioteca  şi Cabinetul de Documentare şi Informare;

- 3 spaţii amenajate corespunzător pentru produsele alimentare;

- grupuri sanitare pentru băieţi şi fete în interiorul clădirilor (cu excepţia Şcolii Primare nr.1 Perişoru-exterior).

         Preocuparea echipei manageriale a şcolii pentru modernizarea claselor din corpul A, a dus la renovarea a 3 săli de clasă (2 pentru clasele pregătitore din fondurile Consiliului local Perişoru, o sală din bugetul unităţii) şi a laboratorului de Chimie-Fizică (bugetul unităţii).

În vara anului 2014 din bugetul unității s-au renovat spațiile destinate toaletelor: înlocuire tavan și uși, înlocuirea echipamentelor deteriorate (chiuvete, bazine, oglinzi) iar din bugetul local al Primăriei Perișoru s-au realizat: înlocuirea acoperișului pe toate clădirile Școlii Gimnaziale nr.1 și amveloparea termică și vopsirea corpului A.

         Evidenţiem şi iniţiativele unor profesori din învăţământul primar şi gimnazial pentru amenajarea estetică şi funcţională a sălilor de clasă.

 

 Resursele financiare:

Pentru anul financiar 2012, situaţia s-a prezentat astfel:

Identificarea necesarului pe capitole, conform proiectării bugetului anual:

Capitolul 1: Cheltuieli de personal: 1290 mii lei  

Capitolul 2: Bunuri şi servicii: 125 mii lei.

 

 

Pentru anul financiar 2014 repartiția bugetului a fost următorul:

$1-          Cheltuieli de personal: 1,692,000 lei

$1-          Bunuri și servicii: 157,000 lei

$1-          Investiții: 150,000 lei

Total buget: 1,999,000 lei

 

  1. CULTURA  ORGANIZAŢIONALĂ

 

Şcoala are ca scop principal educarea elevilor pentru viaţă. Este o structură organizaţională care funţionează cu un sistem de control descentralizat, pentru o adaptare cât mai rapidă la schimbările din societatea românească, în strânsă legătură cu dezvoltarea competenţelor, atitudinilor, respectul angajaţilor faţă de profesia de dascăl.

Stilul de conducere este democratic, consultativ, participativ, centrat pe acţiune, competenţa profesională şi dorinţa de formare continuă fiind mai importantă decât statutul ierarhic.

Se doreşte a fi o cultură educaţională centrată pe dezvoltarea elevilor, o cultură organizaţională de tip reţea în care se promovează valoarea, creativitatea, lucrul în echipă, în care se induce un grad ridicat de responsabilitate la toate la toate nivelurile (elevi, cadre didactice, părinţi/tutori).  

 

  1. ANALIZA PEST(E)

 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali şi tehnologici care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

 

Contextul socio-politic

 

Politica educaţională a Guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră; de asemenea contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată în deschiderea oferită şcolilor de către MECTS şi OIPOS-DRU de a accesa programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi financiare.

În vederea realizării educaţiei de bază prin învăţământul primar şi gimnazial şcoala noastră a acţionat în următoarele direcţii:

$1-                   cuprinderea tuturor copiilor cu vârsta de 6 ani în grupa pregătitoare (primul an de învăţământ primar), a celor de 7 ani în clasa I;

$1-                   reducerea ratei de abandon şcolar atât la învăţământul primar cât şi la învăţământul gimnazial;

$1-                   creşterea interesului elevilor pentru educaţie prin atragerea a cât mai mulţi părinţi în activităţile extraşcolare ale şcolii;

$1-                   programe de activităţi extracurriculare care să dezvolte la elevi diverse competenţe: Clubul de engleză în colaborare cu voluntarul american, Voluntariat în parteneriat cu părinţii, Ateliere muzică şi creaţie şi alte ateliere cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate la lucru etc,

 

Documentele în baza cărora funcţionează unitatea de învăţământ sunt:

 

$1-                   Regulamentul de Ordine Interioară;

$1-                   Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 împreună cu Actele normative subsecvente legii și modificările ulterioare prin OUG 92/2012 și OUG 49/2014 ;

$1-                   Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005;

$1-                   Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

$1-                   aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;

$1-                   Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005;

$1-                   Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie

$1-                   Alte reglementari emise de M.E.N.

 

          Contextul economic

 

Populaţia comunei este formată din familii în mică măsură cu venituri mari şi medii, majoritatea acestora având venituri reduse obţinute fie din agricultură (meseria de bază), fie din creşterea animalelor. Chiar dacă nu toţi părinţii au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari privind şcolarizarea elevilor noştri.

 

Contextul tehnologic

 

- Se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ, şcoala oferă baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvate nevoilor copiilor, pentru formarea competenţelor de bază la toate disciplinele (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor copilului de azi, ca reprezentat al societăţii de mâine!);

- Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice;

- Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează preluarea şi transmiterea informaţiilor în timp scurt;

- generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional.

 

Contextul ecologic

 

Managementul Şcolii Gimnaziale nr.1 Perişoru consideră că respectarea unor norme precise în protejarea mediului este o prioritate pe care trebuie să şi-o asume gândindu-se la sănătatea genraţiilor ce vor urma

 - Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;

 - Prin activitatea sa, resursa umană din unităţile şcolare trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu;

 - Continuarea reabilitari termice a clădirilor; economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.

 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Perişoru pentru perioada 2012-2015.

 

  1. ANALIZA SWOT

 

Pentru a realiza diagnoza organizaţiei şcolare, vom apela la metoda SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii funcţionale:

- resursele umane;

- resursele materiale şi financiare;

- oferta curriculară şi extracurriculară;

- relaţiile comunitare şi internaţionale.

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

 

$11.      Resursele umane

Puncte tari:

$1-                   Încadrarea cu personal calificat în proporţie de 94% pentru anul şcolar 2012-2013 având încadrate 2 cadre didactice necalificate datorită personalului titular detaşat, respectiv aflat în concediu îngrijire copil. Cadrele didactice au o bună pregătire metodică şi profesională, toate având cel puţin gradul definitiv absolvit (excepţie profesoara de matematică înscrisă pentru obţinerea definitivării în învăţământ în 2013);

$1-                   Cadre didactice care au parcurs cursuri de formare continuă la nivel regional, naţional şi internaţional;

$1-                   Cultură organizaţională puternică, pozitivă, de tip reţea în care majoritatea membrilor sunt adaptabili la schimbare;

$1-                   Cadru didactic voluntar la limba engleză (2012-2013, 2013-2014) capabil de a dezvolta la competenţele de comunicare;

$1-                   Personal didactic-auxiliar cu competenţe în domeniu (secretariat, financiar-contabil, bibliotecar, administrativ);

$1-                   Personal nedidactic competent, capabil în menţinerea spaţiilor de lucru în bune condiţii;

$1-                   Implicarea echipei manageriale în responsabilizarea personalului angajat;

$1-                   Număr suficient de mare de elevi înscrişi atât la învăţământul primar cât şi gimnazial;

$1-                   Nivel bun de pregătire al elevilor în învăţământul primar şi gimnazial;

$1-                   Situarea peste nivelul mediu și peste mediu la rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională, 2014, 2013, 2012, rezultate mai bune comparativ cu anul 2011;

$1-                   Număr din ce în ce mai mare de elevi antrenaţi în activităţile educative ale şcolii, proiecte educaţionale, cocursuri.

Puncte slabe:

$1-                   Inerţia unor cadre didactice, neimplicarea în propria pregătire profesională precum şi în participarea în activităţi extracurriculare, proiecte educaţionale;

$1-                    Abilităţi insuficiente a unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei informaţionale;

$1-                   Absenteismul înregistrat la un număr mic de elevi datorat indiferenţei părinţilor faţă de educaţie în general.

 

$12.      Resurse materiale şi financiare

Puncte tari:

$1-                   O bază materială corespunzătoare, în cea mai mare parte, capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ în concordanţă cu cerinţele actuale;

$1-                   Bibliotecă şcolară care are un fond de carte necesar funcţionării optime completată de Cabinetul de Documentare şi Informare dotat conform standardelor în vigoare;

$1-                   Începând cu anul 2012 bugetul stabilit pe numărul de elevi înscrişi acoperă onorabil cheltuielile pe toate capitolele; folosirea eficientă a sumelor generate de arendarea terenului aflat în proprietate şcolii;

$1-                   Reabilitare exterioară a corpului A și a acoperișului tuturor clădirilor;

$1-                    Preocuparea echipei manageriale în dezvoltarea bazei materiale.

 

        Puncte slabe:

$1-                   La Corpul A al Şcolii Gimnaziale nr.1 Perişoru încă nu au fost reabilitate în totalitate  sălile de clasă starea de degradare a pereţilor fiind avansată;

$1-                   Bugetul pe investiţii aprobat anual, de către Consiliul local Perişoru fie nu a fost cheltuit (2011), fie s-a cheltuit o sumă mult mai mică din cea aprobată (2012);

$1-                   Întreţinerea cabinetului de informatică (internet, sistem AeL) datorită lipsei de personal calificat;

$1-                   Spaţiu insuficient pentru realizarea procesului educaţional pe cabinete şi laboratoare;

$1-                   Lipsa împrejmuirii localului şcolar din satul Tudor Vladimirescu.

 

 

$13.      Oferta curriculară şi extracurriculară

Puncte tari:

$1-                   Oferta se bazează pe educaţia de bază pentru toţi copiii comunităţii pornind de la clasele pregătitoare până la clasa a VIII-a;

$1-                   Existenţa şi aplicarea planului-cadru pentru fiecare ciclu de şcolarizare;

$1-                   Existenţa schemelor orare realizate de Comisia de curriculum;

$1-                   Corelarea conţinuturilor cu programele şcolare în vigoare;

$1-                   Curriculum la Decizia Şcolii se raportează la nevoile copiilor, în funcţie de vârstă conform solicitărilor elevilor şi părinţilor în concordanţă cu dotarea materială şi oferta cadrelor didactice;

$1-                   Existenţa programelor şcolare, manualelor şi auxiliarelor (în CDI).

Puncte slabe:

$1-                   Lipsa manualelor de limba engleză la învăţământul gimnazial şi a celor de religie la unii ani de studiu duce la efort financiar suplimentar din partea părinţilor;

$1-                   Oferta de CDŞ a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial este insuficientă ceea ce face să fie aprobate discipline opţionale aprobate de MECTS.

 

$14.      Relaţii comunitare şi internaţionale

Puncte tari:

$1-                   Implicarea şcolii în proiecte educaţionale locale, regionale, naţionale și internaționale;

$1-                   Realizarea parteneriatelor  cu instituţiile comunităţii locale: Biserica, Cabinetul de medicină de familie, Biblioteca Comunală, Centrul de plasament Sf. Ştefan Perişoru;

$1-                   Realizarea parteneriatelor cu cele 6 țările europene participante la Proiectul Multilateral Comenius Let’s create a multicultural Europe;

$1-                   Sprijinul comunității locale prin sponsorizări

Puncte slabe:

$1-                   Implicarea insuficientă a părinţilor în viaţa şcolii;

$1-                   Lipsa parteneriatelor cu firmele private din comunitate. 

   DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

 

$11.      Resursele umane

 Oportunităţi:

$1-                   Încadrarea 100% cu personal calificat;

$1-                   Implicarea cadrelor didactice în programe de formare continuă regionale, naţionale şi internaţionale (Leonardo da Vinci, Comenius, e-Twinning);

$1-                   Formarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a tehnologiei informaţionale;

$1-                   Antrenarea elevilor în utilizarea informaticii în procesul de învăţare-evaluare, proiecte educaţionale curriculare şi extracurriculare;

$1-                   Programe de formare şi informare pentru părinţi.

Ameninţări:

$1-                   Lipsa de motivaţie extrinsecă a unor cadre didactice datorată situaţiei economice şi sociale;

$1-                   Lipsa de motivaţie pentru învăţare a unor elevi datorită, fie neintegrării în familie (copiii instituţionalizaţi în Centrul de plasament) fie a celor proveniţi din familii foarte sărace.

 

$12.      Resurse materiale şi financiare

Oportunităţi:

$1-                   Continuarea lucrărilor de reabilitare a corpului A al unităţii şcolare din comuna Perişoru şi a împrejmuirii unităţii şcolare din satul Tudor Vladimirescu;

$1-                   Antrenarea Consiliului Local Perişoru în proiect multianual în vederea îmbunătăţirii condiţiilor din clădirile destinate educaţiei: toate clădirile şcolilor de pe raza comunei, asfaltarea curţii interioare;

$1-                   Iniţierea şi derularea unor programe cu finanţare externă prin depunerea de către şcoală a altor  proiecte viabile;

$1-                   Atragerea în contunuare de noi surse de finanţare prin contracte de sponsorizări.

      Ameninţări:

$1-                   Instabilitatea economică la nivel naţional şi internaţional;

$1-                   Stimularea insuficientă a agenţilor economici pentru a investi în educaţie.

 

$13.      Oferta curriculară şi extracurriculară

Oportunităţi:

$1-                   Orientarea activităţilor de învăţare-evaluare către zona gândirii critice, dezvoltarea personalităţii, iniţiativa personală, utilizarea cât mai mult a TIC;

$1-                   Dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii prin iniţiere unor discipline opţionale şi proiecte educative;

$1-                   Existenţa a noi forme de activităţi extracurriculare care să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor.

Ameninţări:

$1-                   Spaţiul insuficient pentru realizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pe cabinete şi laboratoare.

 

$14.      Relaţii comunitare şi internaţionale

Oportunităţi:

$1-                   Deschiderea cadrelor didactice către formarea continuă pe tot parcursul vieţii prin aplicarea în diferite proiecte comunitare (Leonardo da Vinci, Comenius);

$1-                   Implicarea şcolii (elevi şi profesori) în proiecte naţionale şi internaţionale (e-Twinning, EBC, Comenius Multilateral, Erasmus+).

Ameninţări:

$1-                   Neimplicarea unor părinţi în actul educaţional fie prin dezinteres fie prin plecarea la lucru în străinătate;

$1-                   Pregătirea precară a comunităţilor locale pentru realizarea unui parteneriat real în educaţie.

   

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

 

Şcoala noastră îşi propune să fie un  promotor al dezvoltării personalităţii viitorilor adulţi ai societăţii europene, o mare familie în care copilul să se simtă „acasă” iar cadrul didactic  să fie îndrumător al  „paşiilor” acestuia spre dezvoltarea invăţării independente pe tot parcursul vieţii.

 

      

$1      Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaştere. În acest scop şcoala noastră îşi propune să dezvolte o cultură organizaţională de tip reţea care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de cadre didactice, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare activă.

$1      Învaţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul

trebuie să se axeze pe noi discipline (MaST, Tehnici de comunicare, Abilităţi de viaţă,     Educaţie ecologică etc.)

$1      Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat real cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană la vâsta maturităţii.

 

   

 

ŢINTE STRATEGICE

 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Şcolii Gimnaziale nr.1 Perişoru în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT.

Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari şi oportunităţile domeniului) şi evidenţiază potenţialul impact al punctelor slabe şi ameninţărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.

 

Probleme identificate:

$11.      Carenţe în abilităţi de viaţă, spiritul competiţional, motivare pentru învăţare;

$12.      Absenteism şi abandon şcolar la elevii proveniţi din medii defavorizate şi cei instituţionalizaţi;

$13.      Formalism în tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare-evaluare;

$14.      Reabilitare parţială a spaţiilor destinate activităţilor didactice şcolare şi extraşcolare.

 

Ţ1.  ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ ALE RESURSEI UMANE;

 

Ţ2.   DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE;

 

Ţ3. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN;

 

Ţ4. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE CONTINUAREA REABILITĂRII SPAŢIILOR ŞCOLARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE.

 

OBIECTIVE STRATEGICE

 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile prezentate în diagnoză, urmărind transformarea punctelor slabe în puncte tari, evitarea ameninţărilor şi vizând mereu misiunea şcolii şi îndeplinirea ţintelor reliefate anterior, echipa managerială, alături de ceilalţi membrii ai organizaţiei, va acţiona în mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:

$1      Dezvoltarea resursei umane;

$1      Dezvoltarea curriculară şi extracurriculară;

$1      Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de surse financiare;

$1      Dezvoltarea relaţiilor comunitare, parteneriatelor naţionale şi internaţionale.

 

Ţ1.  ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ ALE RESURSEI UMANE;

O1-Dezvoltarea competenţelor profesionale (inclusiv utilizarea în mod eficient a surselor digitale de informare) ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare-învăţare-evaluare;

O2-Atragerea şi motivarea elevilor pentru creşterea performanţelor individuale în învăţare, participarea la competiţii;

O3-Reducerea absenteismului, eradicarea abandonului şcolar şi realizarea unui climat de siguranţă în şcoală;

O4-Orientarea şi consilierea elevilor  în vederea continuării studiilor în licee şi şcoli profesionale;

O5-Încurajarea dezvoltării de proiecte educaţionale care au în vedere dimensiunea formativă a educaţiei şi atingerea succesului şcolar.

 

 Ţ2.   DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE;

O1-Reflectarea în oferta educaţională, a dinamicii sociale şi economice, pentru a face din şcoală o instituţie flexibilă la nevoia de formare a elevilor;

O2-Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale, în vederea dezvoltării abilităţilor sociale de viaţă şi dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii ale elevilor.

 

 Ţ3. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN;

O1-Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţilor proiectelor educaţionale;

O2- Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viaţa şcolii;

O3-Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte individuale şi multilaterale, parteneriate cu şcoli şi instituţii.

 

Ţ4. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE - CONTINUAREA REABILITĂRII SPAŢIILOR ŞCOLARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE.

O1-Utilizarea eficientă a resurselor bugetare (locale şi naţionale) şi extrabugetare; valorificarea resurselor financiare pentru continuarea reabilitării şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii;

O2-Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare.

 

1. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ ALE RESURSEI UMANE

 

Nr.

crt.

Obiective

Acţiuni

Resurse

Termen

Rezultate

aşteptate

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1

Dezvoltarea competenţelor profesionale (inclusiv utilizarea în mod eficient a surselor digitale de informare) ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare-învăţare-evaluare

- Proiectarea riguroasă a conţinuturilor;

- Realizarea unei învăţări diferenţiate în vederea accesului la pregătire al tuturor elevilor şi pentru asigurarea de şanse egale;

- Desfăşurarea scenariului didactic pe baza unor strategii inductive şi euristice axat pe activitate independentă;

- Abilitarea profesorilor în vederea optimizării strategiilor şi a instrumentelor de evaluare, astfel încât acestea să fie realizate prin îmbinarea evaluării performanţelor individuale ale elevilor cu evaluarea performanţelor în echipă.

Planul de învăţământ

Programe şcolare

Ghiduri

Resursele OER

Aplicaţii software

La începutul fiecărui semestru

 

 

 

Parcurgerea integrală a materiei

 

Asigurarea învăţării eficiente şi de calitate

 

Realizarea obiectivelor şi a competenţelor specifice şi generale

 

Învăţarea în clasă

Director

Responsabili comisii metodice

Responsabil CEAC

 

Adaptarea proiectării la specificul colectivelor;

Deprinderi de activitate independentă la toţi elevii;

 

 

2

Atragerea şi motivarea elevilor pentru creşterea performanţelor individuale în învăţare, participarea la competiţii;

 

-Aplicarea curriculumului la clasă pe bază de metode didactice moderne, inclusiv prin utilizarea instruirii asistate de calculator, utilizând mijloace didactice şi auxiliare curriculare care să crească atractivitatea orelor;

-Încurajarea elevilor capabili de performanţă spre participarea la olimpiade şi concursuri şcolare;

 

 

Cadrele didactice

Materiale auxiliare

Mijloace audio-video

 

Permanent

Îmbunăţăţirea rezultatelor elevilor la evaluări;

Participarea unui număr mai mare de elevi la concursuri;

Creşterea prestigiului şi imaginii şcolii

 

Toate cadrele didactice

Rezultate la Evaluări Naţionale (II, IV, VI, VIII),

Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare

3

Reducerea absenteismului, eradicarea abandonului şcolar şi realizarea unui climat de siguranţă în şcoală

-Constituirea comisiei de monitorizare a absenţelor la nivelul unităţii şcolare;

-Transmiterea lunar a situaţiei absenţelor în BDNE, părinţi şi tutori;

-Stabilirea unui parteneriat activ şcoală-părinţi /tutori (informarea acestora cu privire la frecvenţa la ore);

-Consilierea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, rămaşi în grija unor rude, în vederea prevenirii abandonului şcolar în rândul acestora (ore de consiliere individuală şi de grup).

 

Decizie internă

Baza de date BDNE

Parteneriat cu părinţii

Parteneriat cu Centrul de plasament „Sf. Ştefan” Perişoru

Anual-Septembrie

 

 

 

Lunar

 

 

Anual

Număr mai mic de absenţe înregistrate;

 

Eradicarea abandonului şcolar

 

Învăţători

Diriginţi

Responsabil cu monitorizarea absenţelor

Consilier educativ

Reducerea cu cel puţin 30% a absenteismului şi abandonului şcolar,

Respectarea ROI de către toţi elevii şi partenerii educaţionali,

Numărul elevilor şi părinţilor care apelează la servicii de consiliere.

4

Orientarea şi consilierea elevilor  în vederea continuării studiilor în licee şi şcoli profesionale

-Activităţi de consiliere a elevilor din clasele terminale şi părinţilor acestoraîn vederea orientării şcolare;

-Activităţi de informare cu privire la reţeaua şcolară-licee teoretice şi vocaţioanle, medii de admitere etc.

Documente specifice

Conform planificărilor

Elevi şi părinţi informaţi;

 

 

Profesori diriginţi la clasele a VIII-a

Totalitatea elevilor absolvenţi înscrişi într-o formă de învăţământ profesional sau liceal

5

Încurajarea dezvoltării de proiecte educaţionale care au în vedere dimensiunea formativă a educaţiei şi atingerea succesului şcolar

-Derularea unor programe de parteneriat educaţional şcoală-familie pentru îmbunătăţirea succesului şcolar;

-Iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe cu caracter cultural-artistic cu rol în dezvoltarea talentului artistic şi creativităţii elevilor

-Stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului etc.

-Continuarea proiectelor educaţionale în derulare, Comenius Multilateral şi iniţierea unor noi proiecte-regionale, naţionale şi internaţionale (Erasmus +).

 

 

Cadre didactice implicate

Elevi şi părinţi

Parteneri educaţionali

Biblioteca şi CDI

Conform calendarelor

anuale

Motivarea şi capacitatea elevilor de a participa activ la activităţi în proiecte;

Dezvoltarea abilităţilor de viaţă, a spiritului anteprenorial

Director

Responsabil proiecte

Consilier educativ

Cadre didactice

 

Număr activităţi realizate

Număr de proiecte derulate

Număr de acorduri de parteneriat

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Obiective

Acţiuni

Resurse

Termen

Rezultate

aşteptate

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1

Reflectarea în oferta educaţională,

a dinamicii sociale şi economice,

pentru a face din şcoală o instituţie

 flexibilă la nevoia de formare a elevilor

-Identificarea nevoilor de formare ale elevilor;

-Dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii;

-Alegerea CDŞ-urilor în funcţie de necesităţile elevilor;

Aplicarea ofertei la decizia şcolii

 

Chestionare de nevoi pentru elevi şi părinţi

Oferta MECTS

Oferta de opţionale ale cadrelor didactice

 

 

Anual conform calendarului

Creşterea performanţei individuale şi şcolare,

Oferta educaţională conformă cu nevoile şi resursele materiale existente

Director

CA

Comisia de curriculum

Număr de CDŞ aprobate de CA şi aplicate la clase

 

2

Creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale, în vederea dezvoltării abilităţilor sociale de viaţă şi dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii ale elevilor

-Planificarea şi realizarea unor activităţi educative şi orientare şcolară în concordanţă cu nevoile elevilor şi resursele materiale,

-Iniţierea şi derularea de proiecte educaţionale cu caracter integrat: tehnico-ştiinţific, cultural-artistic, de promovare a tradiţiilor româneşti, sportiv etc.

-Organizarea cluburilor/taberelor de vacanţă cu activităţi educative care să stimuleze creativitatea, spiritul de echipă, competiţia

 

Resurse umane: elevi, cadrele didactice, părinţi

Resurse materiale: spaţii şcolare, materiale pentru realizarea proiectelor

Anual conform calendarelor

Realizarea activităţilor propuse,

Valorificarea orelor destinate activităţilor extracurriculare,

Asigurarea alternativă în pregătirea integrată a elevilor

Director

Cadrele didactice

Număr elevi implicaţi în activităţi extracurriculare

Numărul activităţilor şi calitatea acestora

Număr de competiţii la care participă elevii coordonaţi de cadrele didactice

 

3. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN

  

Nr.

crt.

Obiective

Acţiuni

Resurse

Termen

Rezultate

aşteptate

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1

Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţilor proiectelor educaţionale

-Realizarea protocoalelor de colaborare cu Primăria, Biserica, Biblioteca comunală, Poliţia locală, Centrul de plasament „Sf. Ştefan”, CJRAE,

-Organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale,

-Atragerea unor posibili parteneri ai şcolii din rândul agenţilor economici în vederea conceperii şi valorificării unor activităţi / proiecte comune prin:

a. Identificarea problemelor, nevoilor concrete şi cererii de educaţie la nivelul partenerilor potenţiali;

b. Precizarea finalităţilor comune care pot sta la baza parteneriatului;

c. Stabilirea priorităţilor pe care şcoala doreşte să le acopere prin intermediul parteneriatului.

 

Persoanele responsabile din instituţiile menţionate

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice

1 Noiembrie

(anual)

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I

Anual

Asigurarea unei educaţii pozitive

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorificarea competenţelor formate în activităţile practice propuse în proiecte

 

 

 

Director

Profesor religie

Bibliotecar

Consilier educativ

Număr de protocoale/parteneriate încheiate,

 

Număr de activităţi desfăşurate, impactul asupra beneficiarilor direcţi,

 

Diseminarea activităţilor desfăşurate.

2

Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viaţa şcolii

 

-Constituirea Consiliului părinţilor;

-Stabilirea unui parteneriat real cu familiile/ părinţii, pentru a asigura susţinerea optimă a învăţării elevilor şi a nevoilor lor de dezvoltare;

-Organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate cu implicarea părinţilor pentru:

*Atragerea părinţilor în activităţile educative  *Responsabilizarea părinţilor şi a elevilor

 -Organizarea de lectorate cu părinţii pentru prevenirea absenteismului, acţiunilor de violenţă în şcoală şi în afara ei.

 

Membrii Consiliului părinţilor

Cadrele didactice

Elevii

 

 

Septembrie 2012-2016

 

 

 

 

Conform calendarului anual de activităţi educative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisemestrial

Parteneriat real cu părinţii

 

Buna colaborare, cunoaşterea mediului familial din care fac parte copiii

Director

Consilier educativ

Învăţători şi diriginţi

Implicarea membrilor Consiliului părinţilor în viaţa şcolii,

 

Număr de părinţi/tutori implicaţi în activităţi,

 

Participarea părinţilor la şedinţe,

 

Scăderea numărului de absenţe nemotivate, reducerea abandonului şcolar.

 

3

Dezvoltarea relaţiilor comunitare în ţară şi în spaţiul european: proiecte individuale şi multilaterale, parteneriate cu şcoli şi instituţii

-Colaborarea cu parteneri educaţionali externi;

-Elaborarea şi aplicarea în proiecte internaţionale (Comenius, Leonardo da Vinci, Comenius Mulștilateral, Erasmus +, alte proiecte);

-Participarea la concursul de proiecte educaţionale pe Ecomunitate

Cadrele didactice ale unităţii

Facilitatori zonali şi din ISJ

Conform termenelor anuale

Schimburi de experienţă, de bună practică,

Transfer practici inovative,

Cadre didactice informate şi deschise unor noi orizonturi de abordare a educaţiei Creşterea prestigiului unităţii şcolare

 

 

Director

 

Responsabil cu proiecte europene

 

Număr de proiecte elaborate,

 

Număr de aplicaţii trimise,

 

Număr de proiecte cu finanţare câştigate,

 

Popularizarea activităţilor desfăşurate în mass-media

 

 

 

4. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE - CONTINUAREA REABILITĂRII SPAŢIILOR ŞCOLARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

 

Nr.

crt.

Obiective

Acţiuni

Resurse

Termen

Rezultate

aşteptate

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

1

Utilizarea eficientă a resurselor bugetare (locale şi naţionale) şi extrabugetare; valorificarea resurselor financiare pentru continuarea reabilitării şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii

 

-Realizarea proiectării bugetare anuale,

-Continuarea reabilitării sălilor din corpul A al Şcolii gimnaziale nr.1 Perişoru ( pereţi interiori),

-Montare centrală termică în corp A,

 -Înlocuirea mobilierului şcolar în toate sălile de clasă care au mobilier vechi,

-Înlocuirea pardoselii în sălile de clasă, cabinete (Corp A și B),

-Achiziţionare vestiare pentru elevi,

-Achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice.

 

 

Buget anual

 

 

Bugetul unităţii, Proiect multianualbuget acordat de CL, MECTS

 

Investiţii Consiliul local

 

 

 

Buget local

 

 

 

 

 

Noiembrie 2012-2016

 

 

2012-2014

 

 

2013

 

 

 

2013-2014

 

 

2013-2015

 

 

 

2013-2016

 

 

 

 

2015-2016

Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în toate sălile de clasă, cabinete,

 

 

 

 

Sporirea gradului de confort în spaţiile şcolare pentru elevi şi cadrele didactice

 

 

 

Director

CA

 

 

Număr săli de reabilitate,

 

Funcţionarea optimă a procesului educativ şcolar şi extraşcolar,

 

 

Scăderea costurilor la combustibilul pentru încălzire,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea calităţii actului didactic

 

 

 

 

2

Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare

-Obţinerea de alte venituri prin proiecte naţionale, europene,

-Atragerea de parteneri/sponsori,

-Utilizarea eficientă a sumelor provenite din arenda pe suprafaţa agricolă din proprietate

Echipa de proiecte

 

Parteneri interesaţi

 

Arendaş

 

 

2012-2016

Suplimentarea bugetului anual aprobat

 

 

Director

CA

Responsabil proiecte europene

Sume obţinute prin proiecte,

 

 

Sume obţinute anual din arendare teren agricol

 

                                                                                                                                                                                       Director

        Profesor Gabriela Tătuc

 

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
oferta curriculară
 resursele umane
resursele materiale şi financiare
relaţiile cu comunitatea

a) Oferta curriculară
PUNCTE TARI
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).
PUNCTE SLABE
Organizarea defectuoasă a CDŞ :
• managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
• administrativ – opţiunile nu se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei
• resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor.
OPORTUNITĂŢI
• Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
• CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.
• Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
• CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.

AMENINŢĂRI
• Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
• Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
• Comunicarea deficitară între şcoală şi autoritatea locală poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii.

b) Resurse umane
PUNCTE TARI
• personal didactic calificat în proporţie de 100 %
• ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 60 %
• ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de
43 %
• relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
• există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 16 comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora
• ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor
PUNCTE SLABE
• slabă motivare datorită salariilor mici
• slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe
• conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice
• conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum : organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.

OPORTUNITĂŢI
• numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
• varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de Programul Socrates – Comenius 2.1, CCD şi universităţi
• posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice
• întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)

AMENINŢĂRI
• scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
• scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuţi pe plan local
• criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor

c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
• starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
• existenţa cabinetelor , laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline : informatică, fizică şi chimie, biologie, limba română, educaţie tehnologică, precum şi a unui cabinet de perfecţionare pentru învăţători, cabinet de asistenţă psihopedagogică
• şcoala beneficiază de o sală de sport
• şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare
• şcoala are bibliotecă
PUNCTE SLABE
• fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu este conectată la reţeaua Internet
• sala de sport nu este dotată cu suficiente mijloace de învăţământ
• materialul didactic este insuficient şi depăşit
• fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare
OPORTUNITĂŢI
• descentralizare şi autonomie instituţională
• parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme
• existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti
• posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii

AMENINŢĂRI
• administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente
• degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii
• conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
• ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente

d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
• semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile
• în şcoală s-au desfăşurat două programe educaţionale : „Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoala generală" (Centrul de consiliere pentru familii cu copii cu dificultăţi în învăţare) şi „Integrarea şi reabilitarea copiilor cu deficienţe în /prin comunicare", proiecte în colaborare cu Şcoala Specială „Constantin Pufan";
• în şcoală se derulează numeroase programe de parteneriat:
 Programul Eco-Şcoală;
 Programul de prevenire şi combatere a consumului de droguri;
 Program de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
(în colaborare cu Poliţia de Frontieră, Direcţia de Sănătate Publică şi centrul Antidrog din cadrul Prefecturii);
 Program de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile - în colaborare cu Centrul de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Călărași.
 Program de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Baia de Aramă
• întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii
• dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare
• contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

PUNCTE SLABE
• nu există legături de parteneriat cu primăria municipiului
• slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri
• legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi necoordonate
• puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor
OPORTUNITĂŢI
• disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
• cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi
• interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională
• interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat
• responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă
AMENINŢĂRI
• organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate
• nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară
• instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
• slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)

 Politic:

 Şcoala, alaturi de alte instituții, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane

 Economic:

 Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta.

 Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut.

 Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor.

 Toţi aceşti factori econmici au efecte grave: dezinteres, absenteism. Tocmai de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este ridicat.

Social:

 Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ a scăzut. Multi dintre elevi provin din familii sărace, dezorganizate. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor.

 O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.

 Tehnologic:

 Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. S-a implementat programul AEL, existând un număr de 40 calculatoare in toate locațiile școlii.  Clasele având în medie 25-30 elevi, profesorii nu pot asigura un caracter interactiv, iar imposibilitatea de a angaja un informatician ingreunează predarea in sistem AeL.

 Ecologic:

 Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali.

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte în alocarea şi utilizarea resurselor disponibile

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majore (educativ, ştiinţific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate

II. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă si performanţă a elevilor

III. Atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale

IV. Optimizarea relaţiei şcoala – famiie-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei

Tinte strategice

Tinte strategice:

Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ centrat pe competențe

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor
Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare
Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)

Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate

 Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional prin:


1. Stabilirea unei strategii care să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei;
2. Implementarea şi evaluarea acestei strategii;

3. Participarea echipei manageriale, a cadrelor didactice la cursuri de management educaţional;
4. Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;

4. Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDŞ) în concordanţă cu resursele umane şi materiale din şcoală;

5. Utilizarea laboratorului de informatică, a echipamentelor TIC disponibile

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva  învăţământului  centrat pe competențe,  prin:


1.Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare organizate de I.S.J. şi C.C.D.;

2. Participarea cadrelor didactice la consfatuiri, cercuri pedagogice, şedinţele comisiilor metodice, alte forme

3. Diversificarea ofertei CDŞ-ului;

4. Consultarea elevilor si a părinţilor pentru stabilirea disciplinelor opţionale.

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor prin:
1. Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi extracurriculare care să-i formeze ca viitori cetăţeni într-o lume a cunoaşterii;

2. Realizarea unui demers educational care să asigure şanse egale  elevilor cu nevoi speciale
3. Organizarea Consiliului Elevilor astfel încât membrii acestuia să participe activ la bunul mers al programului educativ din şcoală cu implicaţie directă în societate.

Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare, prin:
1. Încheierea unui contract cu o firmă specializată în asigurarea securităţii elevilor

2. Realizarea parteneriatelor cu diferite instituţii, cu Poliţia, Jandarmeria;
3. Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;

4. Realizarea paginii web a şcolii, a unor reviste  ale cadrelor didactice şi elevilor, a unor

site-uri de colaborare on-line

Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educationale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)prin:


1. Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
2.    Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educational;

3. Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;
4. Cunoaşterea standardelor educaţionale europene.


Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate prin:

1. Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii; 
2. Lectorate cu părintii pe diferite teme;

3. Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care ei se confruntă în educarea propriului copil;

4. Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;

5. Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative in cadrul unui AFTER SCHOOL

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 8 vizitatori și niciun membru online

931456
Azi
Ieri
Saptamana asta
Ultima saptamana
Luna asta
Ultima luna
Toate zilele
166
433
2713
924649
15782
16686
931456

IP: 3.230.119.106
Data:25 -09- 2020