Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

ANUNT CONCURS POST INGRIJITOR 19.04.2021

.

A N U N Ţ

 

                           Școala Gimnazială Nr.1 Perişoru, cu sediul în Strada Parcului, Nr 8 din Comuna Perişoru, Judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacantă de ingrijitor 1 normă ( de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Perişoru, din satul Tudor Vladimirescu).

                       Concursul va avea loc în data de 19.04.2021, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Perișoru, cu sediul în Strada Parcului, Nr 8 din Comuna Perişoru, Judeţul Călăraşi.

                       Concursul se va desfășura astfel:

$11.      Proba scrisa în data de 19.04.2021, ora 10.00.

$12.      Proba practica ( efectuare curatenie) în data de 19.04.2021 ora 11.00.

$13.      Interviu și evaluarea curriculum-ului vitae în data de 19.04.2021 ora 12.00.

                     Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

$11.      Să fie cetățean român și domiciliat în România.

$12.      Să aibă vârsta de minim 18 ani.

$13.      Să aibă capacitate deplină de exercițiu.

$14.      Să nu fi suferit vreo condamnare.

$15.      Să îndeplinească condițiile cerute pentru ocuparea postului ( prezinta avantaj studiile medii – liceul).

$16.      Să depună următoarele documente.

1

CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS ( cerere, declaratie, declaratie functie de baza,

2

DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3

COPIE XEROX CERTIFICAT DE NASTERE

4

COPIE XEROX CERTIFICAT DE   CASATORIE – daca este cazul

5

COPIE XEROX B.I. / C.I.

6

ADEVERINTA MEDICALA – apt pentru munca , pentru postul de ingrijitor

7

COPIE XEROX DIPLOMA DE BACALAUREAT/FOAIE MATRICOLA/ ADEVERINTA DE STUDII

8

COPIE FOAIE MATRICOLA

9

COPIE CARNET DE MUNCA SI REVISAL

10

CAZIER JUDICIAR

11

CERTIFICAT INTEGRITATE COMPORTAMENTALA

12

CURRICULUM VITAE ( european europass)

           Documentele solicitate se indosariaza in ordinea mentionata, intr-un dosar cu sina care va

fi inregistrat la secretariat.

               BIBLIOGRAFIE:

1

Legea nr 477 / 08.11.2004, privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

2

Sarcinile de serviciu ale ingrijitoarei.

          

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 26.03.2021 – 09.04.2021, la sediul unității.

 

                Relații suplimentare se obțin de la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Perișoru, cu sediul în Strada Parcului, Nr 8 din Comuna Perişoru, Judeţul Călăraşi, Telefon 0242 / 346003.

 

DIRECTOR,

Prof. Tătuc Gabriela

 

ANUNT CONCURS POST INGRIJITOR 19.04.2021