PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS 2015 - 2017

PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS

"YOUTH, MULTILINGUALISM AND WORK PERSPECTIVES IN EUROPE"

 

                         În perioada Septembrie 2015 - Iulie 2017 Școala Gimnazială nr.1 Perișoru derulează ca partener activitățile în Proiectul European "YOUTH, MULTILINGUALISM AND WORK PERSPECTIVES IN EUROPE" finanțat prin Comisia Europeană în valoare de 27.930 Euro.

                        Tările partenere: Spania (coordonatorul proiectului), Grecia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România au ca scopuri principale adaptarea la noile metode de predare-învățare și cultivarea noțiunii de cetățenie europeană prin studiul pieței muncii din Europa. Elevii vor fi implicați în activități diverse pentru a  dobândi cunoștințe pe piața forței de muncă și abilități de care au nevoie pentru a găsi de lucru în Europa.  Aceștia vor dezvolta competențe în TIC, competențe de comunicare în diferite limbi străine și competențe de comunicare  în public prin prezentarea sarcinilor lor în limba engleză.  Materialele realizate vor fi diseminate prin e-twinning. Concomitent, profesorii vor pregăti lecții CLIL din diverse domenii: Istorie, Știință, Tehnologie, Arte. Vor fi realizate produse în comun: un e-book cu lecții CLIL, o pagină Web cu studiul pieței forței de muncă în Europa și clipuri video.

 

Principalele obiectivele ale proiectului sunt următoarele:

 ·        Încurajarea la elevi a formării competențelor cheie, cum ar fi dezvoltarea competențelor lingvistice și a celor digitale necesare în obținerea unui loc de muncă;

   ·        Promovarea predării integrate a conținuturilor într-o limbă străină în școlile noastre;

  ·        Cercetarea pieței muncii europene, ce competențe sunt necesare, a afla de ce oameni cu diplomă sunt șomeri, studierea posibilităților de a lucra în străinătate;

  ·        Încurajarea participării elevilor dezavantajați social în activități ale școlii, oferirea accesului la utilizarea TIC;

  ·        Sensibilizarea elevilor cu privire la importanța educației și a formării profesionale;

  ·        Facilitarea învățării și utilizarea limbilor străine ca mijloc necesar pentru integrarea pe piața muncii europene;

  ·        Conștientizarea importanței strategiilor motivaționale atât pentru a promova excelența academică cât și pentru realizarea unui profil de succes pe piața muncii.

  Echipa de proiect

-         profesor Hodorogea Ana – Maria

-         profesor Tătuc Gabriela

-         profesor Rotaru Mihaela – Carmen

-         profesor Crăciun Cecilia – Oana

-         25 elevi

@2022

Menu